Skriv ut sidan

EU-kommissionen lyfter fram SKA som landmärkesprojekt

Bild: ESFRISKA (Square Kilometre Array) har identifierats som ett landmärkesprojekt av Europeiska kommissionen. Projektet lyfts fram i kommissionens ESFRI-vägvisare för 2016, som nyligen publicerats av den europeiska samverkansorganisationen för infrastrukturer.

– Vår status som ett landmärkesprojekt inom ESFRI erkänner SKA som en betydande forskningsinfrastruktur för Europa. För att leverera världens största radioteleskop krävs internationellt samarbete på ett europeiskt plan och även globalt. Vi ser fram emot vidare europeiskt deltagande i SKA, säger Philip Diamond, generaldirektör för SKA-organisationen.

I vägvisaren pekar ESFRI ut forskningsanläggningar som är viktiga för hela Europa och som behövs för att stärka både vetenskaplig excellens och konkurrenskraft inom EU. Det gäller stora anläggningar som inte kan byggas av enskilda nationer: stora teleskop, partikelacceleratorer, neutrinodetektorer, biobanker och stora databanker för samhällsvetenskaplig forskning är några exempel. Som landmärkesprojekt räknas forskningsinfrastrukturer som redan blivit verklighet eller som har börjat implementeras.

– De 29 ESFRI-landmärken som nu nått sina implementationsfaser är alla nav för excellent forskning för hela Europa, som genererar nya idéer och tänjer på forskningens och teknikens gränser. De är viktiga pelare för forskning och innovation under de närmaste decennierna och de kommer att kräva kontinuerligt stöd för att under lång tid och på ett hållbart sätt kunna fullfölja sina mål, förklarade John Womersley, ordförande för ESFRI.

Samtidigt som ESFRI-processen pågår använder allt fler EU-länder ESFRI:s vägvisare som referens när nationella färdplaner tas fram som fastslår prioriteringar mellan nationella och europeiska infrastrukturer. De nationella färdplanerna används för att bestämma egna nationella prioriteringar och öronmärka medel både för att utveckla egna infrastrukturer och för att delta i aktiviteter inom forskningsinfrastrukturer på Europanivå.

– ESFRI:s vägvisare används i allt högre grad av EU-länder som stöd för nationella färdplaner. Nu när SKA lyfts fram i vägvisaren som ett landmärkesprojekt hoppas vi att detta bidrar till att attrahera vidare europeiskt deltagande i projektet under de närmaste åren, säger Simon Berry, chef med ansvar för policyutveckling vid SKA-organisationen.

Mer om SKA

Projektet Square Kilometre Array (SKA) är ett internationellt samarbete för att bygga världens största radioteleskop som leds av SKA-organisationen. SKA kommer att genomföra forskning som kommer att omvandla vår förståelse för universum och fysikens fundamentala lagar, det kommer att bevaka himlen i aldrig tidigare skådad detalj, och kommer att kunna kartlägga den hundratals gånger snabbare än någon anläggning som finns idag.

SKA är inget enskilt teleskop, utan istället en samling av teleskop, eller antenner, som placeras ut över långa avstånd i uppställningar eller antennmattor. SKA ska byggas i två etapper: Fas 1 (som kallas SKA1) i Sydafrika och Australien, och fas 2 (SKA2) som expanderar in i andra afrikanska länder samtidigt som också den australiska delen utökas.

Organisationen har redan stöd av 10 medlemsländer – Australien, Indien, Italien, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige, och Sydafrika. Den har fört samman några av världens bästa forskare, ingenjörer och policymakare, samt fler än 100 företag och forskningsinstitut från 20 länder för att konstruera och utveckla teleskopet. SKA ska börja byggas 2018 och de första vetenskapliga observationerna väntas 2020.

Sverige representeras i SKA-organisationen av Onsala rymdobservatorium, den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Onsala rymdobservatorium drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet och har Institutionen för rymd- och geovetenskap vid Chalmers tekniska högskola som värdinstitution.