SKA och svensk industri

Mer information tillkommer. Kontakta annars John Conway, föreståndare för Onsala rymdobservatorium, tel. +46 (0)31 772 5500, eller john.conway@chalmers.se.

Se även information på engelska om SKA och industrin.