SKA News & Press

SKA väljer parabolantenn

Written by rcumming - 0 Comments
SKA väljer parabolantenn

Square Kilometre Array-projektet har valt hur dess parabolantenner ska se ut. Det blir ett viktigt steg mot tillverkningen av de hundratals parabolantenner som kommer att ingå världens största radioteleskop. – Detta beslut är en betydande milstolpe på vägen mot att … Read more

EU-kommissionen lyfter fram SKA som landmärkesprojekt

Written by rcumming - 0 Comments
EU-kommissionen lyfter fram SKA som landmärkesprojekt

SKA (Square Kilometre Array) har identifierats som ett landmärkesprojekt av Europeiska kommissionen. Projektet lyfts fram i kommissionens ESFRI-vägvisare för 2016, som nyligen publicerats av den europeiska samverkansorganisationen för infrastrukturer. – Vår status som ett landmärkesprojekt inom ESFRI erkänner SKA som en … Read more

Indiens regering blir medlem i SKA-organisationen

Written by rcumming - 0 Comments
Indiens regering blir medlem i SKA-organisationen

  Indiens regering är nu formellt medlem i SKA-organisationen. Indien har under många år varit inblandat i teleskopets konstruktion, men har nu också skrivit på ett medlemsavtal som innebär att landet nu ingår i SKA-projektet. Nu väntar förhandlingarna om en … Read more

135 kapitel, 1200 skribenter, 2000 sidor av forskning med SKA

Written by rcumming - 0 Comments
135 kapitel, 1200 skribenter, 2000 sidor av forskning med SKA

SKA-organisationen släpper den uppdaterade vetenskapliga planen för SKA – i två band Idag släpper SKA-organisationen en bok för forskare med den vetenskapliga planen för SKA. Boken Advancing Astrophysics with the Square Kilometre Array innehåller forskningspresentationer från konferensen om forskning med … Read more

Världens största radioteleskop får ett permanent huvudkontor

Written by rcumming - 0 Comments
Världens största radioteleskop får ett permanent huvudkontor

Förhandlingarna kan börja med Storbritanniens regering om att permanent lägga huvudkontoret för SKA-projektet i Storbritannien, vid observatoriet Jodrell Bank som drivs av Manchesters universitet. Det beslutade SKA-organisationens medlemmar vid sitt sammanträde på onsdagen den 28 april. Jodrell Bank är för … Read more

Skåda stjärnor genom molnet

Written by rcumming - 0 Comments
Skåda stjärnor genom molnet

SKA och Amazon Web Services erbjuder forskningsmedel i samarbetet AstroCompute in the cloud SKA-organisationen inleder ett nytt samarbete med Amazon Web Sevices (AWS) för att utnyttja de allt större mängder astronomiska data på sätt som tidigare varit omöjliga med hjälp … Read more

Världens största radioteleskop tar ett stort steg mot att byggas

Written by rcumming - 0 Comments
Världens största radioteleskop tar ett stort steg mot att byggas

Under mötet förra veckan vid SKA-organisationens huvudkontor i Manchester, Storbritannien, tog SKA:s styrelse ett enhälligt beslut att flytta projektet fram in i dess sista fas innan teleskopet ska byggas. Konstruktionen för den 650 miljoner euro första fasen av SKA, som … Read more

Snabba kosmiska fenomen på dagordningen i Lund

Written by rcumming - 0 Comments
Snabba kosmiska fenomen på dagordningen i Lund

Uppemot 80 astronomer samlas i Lund denna vecka för att diskutera och lära sig om snabba, oförutsägbara och tillfälliga fenomen i universum. Under tvådagarskonferensen The Transient Universe For All får deltagarna, yrkesastronomer från hela Sverige (plus några från Danmark och … Read more

LOFAR:s rekordskarpa syn ger astronomer en helt ny bild av galaxen M 82

Written by rcumming - 0 Comments
LOFAR:s rekordskarpa syn ger astronomer en helt ny bild av galaxen M 82

En internationell grupp av astronomer som leds från Chalmers har tagit den skarpaste astronomiska bilden hittills i mycket långa radiovågor. Bilden skapades av det europeiska jätteteleskopet LOFAR, som observerade från fyra länder samtidigt, bland dem Sverige. LOFAR är en vetenskaplig … Read more

Så ska astronomer kartlägga universum med världens största radioteleskop

Written by rcumming - 0 Comments
Så ska astronomer kartlägga universum med världens största radioteleskop

Förberedelser börjar för att bygga en kosmisk atlas med hjälp av hundratals parabolantenner SKA-teleskopet om natten, som det kan komma att se ut. Här syns SKA-parabolerna, samt antennmattorna för både låga och mellanfrekvenser samt i bakgrunden MeerKAT- och ASKAP-paraboler. 19 … Read more

Top