Australien

Enligt överenskommelsen om delat värdskap för SKA är Australien värdland för SKA:s antennmattor för låga frekvenser.

2012 meddelade SKA-organisationen att värdskapet för teleskopet skulle delas mellan Sydafrika och Australien. I detta ingick dessutom att Australien skulle vara värd för två delar som är båda kritiska för det färdigbyggda SKA, men som samtidigt är kritiska för forskning på framkanten redan innan dess.

SKA1LOW-infographic_212x300

Infografik med detaljer om SKA1 LOW, den första fasen för SKA:s instrument för låga frekvenser.

Antennmattor för låga frekvenser

Fas 1

Australien kommer att vara värd för flera hundratusen mindre så kallade dipolantenner, var och en med en höjd på cirka 2 meter, som kommer att kunna fånga upp lågfrekventa radiovågor. Denna antennmatta kommer att utökas till upp till en miljon antenner under fas 2. Antennerna kommer att titta tillbaka i tiden till universums första miljard år för att kunna göra forskning om en av universums mest spännande tidsåldrar. Teleskopet kommer att studera hur de första stjärnor och galaxer bildades och även ge insikt i den mörka materian, den mörka energin och universums utveckling.

Teleskopet innebär en klar förbättring jämfört med dagens anläggningar för dessa frekvenser. Det ger 25 procent bättre upplösning och 8 gånger bättre känslighet än LOFAR, dagens bästa i klassen. Vidare kommer det att kunna kartlägga himlen 135 gånger snabbare.

Bara rådata från alla dessa antenner kommer att att uppgå till fem gånger trafiken på hela Internet.

Teleskopet MWA bidrar redan nu till arbetet med konstruktion och med de vetenskapliga målen som SKA:s antennmattor för låga frekvenser ska ta sig an.

Teleskopet ASKAP

ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) är ett radioteleskop som drivs av det australiensiska vetenskapsrådet CSIRO och som för närvarande testas och karaktäriseras vid Murchison Radio-astronomy Observatory (MRO) i delstaten Western Australia. En annan viktig föregångare för SKA som ligger i samma region är MWA (Murchison Widefield Array).

Med sina 36 antenner bedriver Australiens ASKAP-teleskop redan banbrytande forskning om ny teknik som kan tillämpas i SKA. Det kommer att kunna kartlägga i detalj stora sjok av himlen tack vare så kallade fasstyrda matarhorn (phased array feeds, eller PAF).

De fasstyrda matarhornen (PAF) för ASKAP ger antennen ett brett synfält genom att samtidigt skapa 30 enskilda synfält (beams) för att ge ett sammanlagt synfält på 30 kvadratgrader. Som jämförelse motsvarar ett lillfinger på armslängd ungefär en grad. Tekniken minskar avsevärt tiden som behövs för en himmelskartläggning.

ASKAP är ett världsledande teleskop i sin egen rätt, men det är också en viktig teknikdemonstratör för SKA. ASKAP:s hem vid Murchison Radio-astronomy Observatory kommer att vara centrum för viktiga delar av SKA:s teleskopinfrastruktur i Australien.

Se platsen för ASKAP och SKA i Australien hos Google kartor.

SKA1_AU_closeup_midres_300

Så kan det komma att se ut när Australiens antennmattor för låga frekvenser är på plats. I bakgrunden syns teleskopet ASKAP.

 

 

Mer om ASKAP

ASKAP (Australian SKA Pathfinder, den australiensiska vägvisaren för SKA) är ett nytt radioteleskop som redan nu spelar en viktig roll genom att användas för att testa teknik inför SKA.

Teleskopet har ritats och byggts av Australiens vetenskapsråd CSIRO i samarbete med ledande astronomer och ingenjörer från annat håll i världen.

Den australiensiska regeringen har lovat finansiering på 111 miljoner australiensiska dollar till ASKAP.

För att kunna uppnå det internationella SKA-projektets vetenskapliga, tekniska och budgetmässiga mål kommer ASKAP att utveckla och pröva högst innovativa nya tekniker inom en tidsram som passar SKA:s övergripande tidsplan. ASKAP består av 36 parabolantenner på 12 meter var. Hittills omöjliga himmelskartläggningar blir möjliga tack vare att antennerna utrustas med varsin multi-element-mottagare, en så kallad fasuppställningsmatare.

ASKAP-teleskopen

Flera ASKAP-teleskop sedda ovanifrån: Bild: CSIRO

Just nu genomgår ASKAP en intensiv fas av teknikutveckling. För forskarna och ingenjörerna vid CSIRO som just nu arbetar vid teknikens framkant innebär detta flera viktiga genombrott i konstruktionen av revolutionerande matarteknik som kommer att vara kritiska för SKA. Mer om MWA

MWA_4401760-3x2-300

MWA-teleskopet, ett av tre föregångarteleskop till SKA, ligger vid Murchison Radio astronomy Observatory i delstaten Western Australia. Foto: Curtin University

MWA, Murchison Widefield Array, som syns i bilden intill, är ett radioteleskop för låga frekvenser, mellan 80 och 300 MHz. Teleskopet, som ligger vid Murchison Radio-astronomy Observatory (MRO) i västra Australien, är ett av SKA:s föregångarteleskop och levererar redan forskningsresultat av högsta kvalitet. MWA har utvecklats av ett internationellt samarbete med partners från Australien, Indien, Nya Zeeland och USA och är i drift sedan 2013. Fastän teleskopet är en föregångare för SKA kommer det inte att integreras i det slutgiltiga SKA-teleskopet. Istället kommer det fortsätta att arbeta som en oberoende forskningsanläggning i sin egen rätt.

MWA kommer att genomföra stora kartläggningar av hela den södra stjärnhimlen, samt göra djupa observationer mot särskilt utvalda områden. Detta kommer att möjliggöra fyra viktiga forskningsmål. Teleskopets primära uppdrag är att leta rätt på den intergalaktiska vätgasen som omgav unga galaxer under den tid som kosmologer kallar återjoniseringens tidsålder. MWA kommer även att ge nya insikter i vår galax, Vintergatan, dess magnetfält samt pulserande och exploderande stjärnor. Dessutom kommer det att bidra till vår kunskap om det rymdväder som kopplar samman skeenden på vår sol till miljön här på jorden.

Mer om markerna

Markerna i Murchison-området där ASKAP och, så småningom även SKA-teleskopen kommer att placeras, tillhör traditionellt Wajarri Yamatji-folket, som har skrivit på ett avtal om användning av urbefolkningsmarker som syftar till att skydda det aboriginska folkets kulturhistoria. Avtalet innebär viktiga fördelar för lokalbefolkningen i termer av utbildning och infrastruktur i ett av jordens allra mest glest befolkade områden.

ASKAP dedication

Invigningsceremonin för ASKAP (Foto: Colin Greenwood / CSIRO med benäget tillstånd av Sky and Telescope)

Hemsida för SKA i Australien och Nya Zeeland

Hemsida för Murchison Widefield Array

ASKAP:s hemsida

Relaterade sidor