Deltagande länder

Med 40 procent av världens befolkning inblandad är SKA-projektet sannerligen ett globalt åtagande.

Organisationer från nio länder är för närvarande medlemmar i SKA-organisationen: Australien, Indien, Italien, Kanada, Kina, Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige, Storbritannien och Sydafrika. Andra länder har uttryckt intresse för att gå med i SKA-organisationen, som kommer att fortsätta att expandera under de kommande åren.

ska-world-map-november-2014-final

 

Elva medlemsländer bildar SKA:s kärna. Men så många som ett hundratal organisationer i cirka 20 länder* har deltagit i arbetet att designa och utveckla SKA, och dessa länder är nu också engagerade i teleskopets detaljerade konstruktionsfas. I den här listan länkar vi till de viktigaste deltagarländerna.

(* Not: Dessa är samtliga medlemsländerna och Brasilien, Frankrike, Japan, Malta, Sydkorea, Polen, Portugal, Ryssland, Spanien och USA)

 

 

Relaterade sidor