Tidslinjen för SKA

Tidslinjen för SKA

Idén om SKA kläcktes redan 1991 och en internationell arbetsgrupp startades 1993. Detta ledde fram till ett Memorandum om överenskommelse som undertecknades år 2000. Utvecklingsarbetet började strax därefter och en urvalslista över möjliga platser för teleskopet sammanställdes år 2006. Arbetet nådde sin kulmen 2008 då projektet PrepSKA startades. År 2011 blev SKA-organisationen en juridisk person och kort därefter, under 2012, valdes platserna för teleskopet. År 2013 efterlystes forskningsprojekt för SKA, projekten utvärderades och kostnader fastställdes.

Fas 1 av SKA kommer att byggas mellan 2018 och 2023 med de första observationerna redan 2020. Detta kommer att ge en driftklar uppställning av teleskop som kan genomföra de projekt som har valts ut av världens forskare som viktiga. Mot slutet av 2020-talet skalas teleskopet upp och SKA står färdigbyggt.

I bilden nedan visas i grafisk form några av milstolparna i SKA:s utveckling. För en mer detaljerad tidslinje klicka här.

09854_SKA_Timeline_Update_v3

Relaterade sidor