SKA: vetenskapen

SKA:s mål är att lösa några av astronomins största frågor.

Tusentals enskilda radiomottagare, kombinerade för att skapa jordens största radioteleskop, kommer att ge astronomer nya insikter om hur de första stjärnorna och galaxerna bildades och utvecklades strax efter big bang, om den kosmiska magnetismens roll i universum, om tyngdkraftens beskaffenhet, och kanske till och med om utomjordiskt liv.

Om vi kan dra lärdomar av historien så kommer SKA att göra långt fler upptäckter än vi idag kan föreställa oss.

De forskningsmålen som är drivande för SKA har brutits ner i nyckelkategorier. För var och en av dessa finns en egen arbetsgrupp som understödjer och hanterar arbetet med de vetenskapliga målen.

 

Fem nyckelprojekt har valts ut:

Galaxernas utveckling, kosmologi och mörk energi

Galaxernas utveckling, kosmologi och mörk energi

Hur utvecklas galaxer? Vad är den mörka energin?
Universum utvidgas allt snabbare, och accelerationen har tillskrivits en mystisk mörk energi. SKA kommer att undersöka hur universum expanderat sedan big bang genom att kartlägga fördelningen av vätgas i kosmos. Mer på engelska…

Testa gravitationen i starka fält med pulsarer och svarta hål

Testa gravitationen i starka fält med pulsarer och svarta hål

Testa gravitationen i starka fält med pulsarer och svarta hål

Hade Einstein rätt om tyngdkraften? SKA kommer att undersöka gravitationens beskaffenhet och utmana den allmänna relativitetsteorin. Mer…

Den kosmiska magnetismens ursprung och utveckling

Den kosmiska magnetismens ursprung och utveckling

Den kosmiska magnetismens ursprung och utveckling

Vad är det som alstrar rymdens jättelika magnetfält?
SKA kommer att skapa tredimensionella kartor av de kosmiska magneterna för att ta reda på hur de stabiliserar galaxer, påverkar hur stjärnor och planeter bildas, och hur de styr solens och andra stjärnors aktivitet. Mer på engelska…

Universums mörka år - de första svarta hålen och de första stjärnorna

Universums mörka år – de första svarta hålen och de första stjärnorna

 Den kosmiska gryningen

Hur bildades de första svarta hålen och de första stjärnorna? SKA kommer att titta ända tillbaka till universums så kallade Mörka åren – tiden innan universum blev ljust – för att kunna upptäcka hur de tidigast bildade svarta hål och stjärnor kom till. Mer på engelska…

Livets vagga: att söka efter liv och planeter

Livets vagga: att söka efter liv och planeter

Livets vagga

Är vi ensamma? SKA kommer att kunna registrera mycket svaga utomjordiska signaler, och kommer dessutom söka efter komplexa molekyler, livets byggstenar, i rymden. Mer på engelska…

Anpassningsbar design för att utforska det okända

Anpassningsbar design gör det möjligt att utforska det okända

Anpassningsbar design för att utforska det okända

Utöver dessa spännande och nydanande forskningsmål visar historien att många av de största upptäckterna är de oväntade. SKA:s unika känslighet och anpassningsförmåga gör det till en maskin som kan tillverka upptäckter.

Vi bör vara förberedda för möjligheterna.

SKA:s alla vetenskapliga mål beskrivs i detalj i SKA Science book.