Föregångare och vägvisare

Föregångarteleskop

Föregångarteleskop som sydafrikanska MeerKAT, Murchison Widefield Array (MWA) och CSIRO:s ASKAP ger redan SKA-forskare ovärderliga kunskaper inför konstruktionen av SKA:s huvudteleskop under det kommande decenniet.

MWA

En av antennerna i Murchison Widefield Array.

 

Murchison Widefield Array (bilden) är bara ett av många teleskopen som står för både vetenskapliga och tekniska bidrag till det färdiga SKA.

Dessa föregångare finns just där SKA kommer att byggas. Både nu och framöver genomför de vetenskapliga studier med kopplingar till SKA:s framtida aktiviteter, och dessutom hjälper de med utveckling och test av ny teknik som är kritisk för SKA.

MeerKAT, som nu tar form i Sydafrikas Karoo-område, blir en radioteleskopuppställning i världsklass som är konstruerad för att göra banbrytande forskning redan innan SKA sätts i drift tidigt under 2020-talet. Fram tills dess kommer det att vara det södra halvklotets största och känsligaste radioteleskop. MeerKAT kommer också att självt ingå i SKA:s huvuduppställning.

MeerKAT

Den första av MeerKAT:s 64 antenner installerades i Karooöknen i slutet av mars 2014.

 

Både ASKAP och MeerKAT kommer att vara verksamma redan före driftstarten för det kompletta SKA-systemet. MeerKAT integreras i SKA:s fas 1, som kommer att bygga på MeerKAT:s unika vetenskapliga förmågor och dess forskningsresultat.

Även hos ASKAP i Australien genomförs forskningsarbete i framkant som en del av förberedelserna inför de vidsträckta antennmattor som ska ingå i Australiens del av SKA. De 36 antenner som utgör ASKAP finns redan vid Murchison Radio Observatory (MRO) i västra Australien.

Dessa utrustas för närvarande med precisionselektronik som tagits fram för att pröva många av koncepten som SKA behöver. När testperioden är klar kommer ASKAP att inleda dess första vetenskapliga observationer och forskning i världsklass som ger en försmak av framtiden.

ASKAP

En av de 36 antenner i ASKAP.

 

Vägvisare

Teleskop och system som är vägvisare för SKA och engagerade i SKA-anknuten teknik och forskningsstudier, finns utspridda över hela världen. Bland dem finns det berömda Areciboteleskopet i Puerto Rico, som var med i James Bond-filmen Goldeneye; LOFAR, Europas uppställning för lågfrekvent radiostrålning (där en station i Sverige ingår); och i Nordamerika står uppställningen EVLA, som blev känd för många tack vare sin roll i den populära filmen Contact. Här följer en lista över vägvisarna för SKA.


 

Så definieras föregångare och vägvisare 

Dessa definitioner godkändes av SKA:s tidigare verksamma Kommitté för vetenskap och teknik (SSEC) för användning under projektets tidiga faser.

Föregångare

Ett teleskop som placeras vid någon av SKA:s kandidatplatser.

Vägvisare

Aktiviteter med kopplingar till SKA inom teknik, forskning eller drift.

För att ett projekt eller en anläggning ska få kallas föregångare eller vägvisare för SKA krävs ett ”bidrag till SKA” enligt följande:

  • Bidraget innefattar nya tekniska element som ännu inte prövats i en skala motsvarande ett stort teleskop och som ingår i SKA:s baselinekonstruktion – teknik.
  • Bidraget kommer att genomföra observationella tester, både simulerade och i skarpt läge, som utforskar nya tekniska möjligheter vid signalstyrkor och dynamikområden som liknar, eller som kan skalas upp för att motsvara det kompletta SKA – vetenskapliga mätningar.
  • Bidraget testar metoder för schemaläggning och tidsallokering på ett sätt som liknar, eller som kan skalas upp till det som kommer att behövas för SKA – drift.

Ansökningar skickas till SKA-organisationens generaldirektör och måste inkludera (i) tydliga rutiner för att resultat från en aktivitet ska nå, och eventuellt påverka, det internationella SKA-projektet och (ii) namn och epostadress för teleskopets kontaktperson. Rutiner måste också finnas för hur resultat ska kommuniceras till SKA-organisationens huvudkontor.

Generaldirektören är den enda med beslutsrätt om vad som betecknas som föregångare eller vägvisare.

För mer information, kontakta sekreteraren Colin Greenwood.

Relaterade sidor